Тетър в "Училище за успех"

16/04/2018

На 20. 04. 2018 г. в Средно училище "Христо Ботев" ще гостува Казанлъшки театър "Любомир Кабакчиев" с постановката "Палечка". Театралното представление е част от дейностите за мотивиране на учениците в групите за допълнително обучение по проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни".