Събития в "Училище за успех"

Журналистическият екип от клуб "Умения на 21. век" при Средно училище "Христо Ботев", Горна Малина представя първото си интервю, създадено по проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни.

На 30. 06. 2018 г. се проведе ученическото спортно състезание "Моите силни страни". Състезанието е част от дейностите по проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни".

На 19. 06. 2018 г. учениците от клубовете "Умения на 21. век" (1. - 12. клас) имаха своята първа публична изява. Участниците от трите клуба на проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни" представиха своите постижения пред съучениците си, учителите на СУ "Христо Ботев", родители и гости на събитието.

На 12. 06. 2018 г. в Средно училище "Христо Ботев" се проведе училищното състезание "Знанието е сила" за ученици от 5. до 8. клас. Състезанията беше организирано като надпревара между смесени отбори (4 отбора по 4 ученици), с ученици от групите за допълнително обучение по български език и по математика от проект "Училище за успех - Модел на...

Учениците, участващи в спортен клуб (5.- 8. клас) по проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни проведоха тържествен велопоход, посветен на Ботев и загиналите за свободата на България.

Учениците от клуб "Умения на 21. век" създадоха и публикуваха своя първи блог. Тематиката на блога е свързана с вкусното и здравословно хранене.

На 20. 04. 2018 г. в Средно училище "Христо Ботев" ще гостува Казанлъшки театър "Любомир Кабакчиев" с постановката "Палечка". Театралното представление е част от дейностите за мотивиране на учениците в групите за допълнително обучение по проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни".

На 02. 03. 2018 г. в Средно училище "Христо Ботев", с. Горна Малина, кабинет 18 от 12:30ч. се проведе училищно състезание "Многознайко" за ученици от 1-4 клас.