Събития в "Училище за успех"

На 27. 06. 2019 г. учениците от СУ "Христо Ботев", участващи в групите и клубовете на проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни" ще представят пред свои съученици, родители и гости заключителната публична изява "Моите силни страни".

Учениците от клуб "Умения на 21. век"(1. - 4. клас) в заниманията си по проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни" работят върху свой образователен проект "Да рекламираме България".

Учениците от спортен клуб (1. - 4. клас) от проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни, заедно със своите съученици от начален етап на СУ "Христо Ботев," проведоха празничен тържествен марш в двора на училището, посветен на 3. март - Националния празник на България.

На 27. 02. 2019 г. се проведе втората публична изява на учениците от начален етап, участващи в групите за допълнително обучение по български език и литература и по математика от проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни". Проектът е финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен...

На 18. 02. 2019 г. в двора на СУ "Христо Ботев" учениците от спортен клуб (1. - 4. клас) от проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни" , заедно със свои съученици от начален етап под ръководството на Стефан Славков - ръководител на спортен клуб (9. - 12. клас) от проекта взеха участие...

Грипната ваканция приключи и е време за спорт. Учениците от спортен клуб (5. - 8. клас) трескаво тренират. Желанието на спортистите от проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни" е да вземат участие в училищния турнир по баскетбол.

Децата от групата за допълнително обучение по български език (1. - 2. клас), заедно със свои съученици се включиха в Коледния благотворителен концерт "Да дарим надежда". Малките актьори представиха любими стихотворения и песни.

На 14 декември 2018 г. ученици от СУ "Христо Ботев" - Горна Малина направиха благотворителен базар в Общинска администрация Горна Малина "Да дарим надежда" за набиране на средства, необходими за лечението на деца от община Горна Малина.
Общинските съветници, които заседаваха на редовна сесия, кметът инж. Ангел Жиланов и служители на общината...

Учениците от клуб "Умения на 21. век" (5. - 8. клас) разсъждаваха над темата "Как да използваме социалните мрежи за образователни цели". Те се заеха със задачата да издирят готови и да създадат собствени образователни упражнения, които да побликуват в блога си Интересно, лесно и полезно.

Учениците от клуб "Умения на 21. век" (9. - 12. клас) в Седмицата на професионалните умения в България - 19 - 25. 11. 2018 г.'' посетиха дружество ,,Алфа- Марине'' ООД, намиращо се на територията на община Горна Малина.
Основен предмет на дейност на предприятието е изработването на заваръчни конструкции с механична обработка с приложение в...